วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

2,888 Suprapubic bladder aspiration

Videos in clinical medicine
N Engl J Med  September 4, 2014

การเจาะดูดน้ำปัสสาวะทางท้องน้อย (suprapubic bladder aspiration) จะดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวอย่างปัสสาวะที่ไม่ปนเปื้อนเชื้อในเด็ก ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นท่อปัสสาวะได้อย่างชัดเจนเพียงพอ เช่นในเด็กผู้หญิงที่มีการติดกันของ labia หรือมีการบวมของ labia ในเด็กผู้ชายที่ไม่ได้คลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศแล้วหนังหุ้มไม่เปิด, ในเด็กที่มีภาวะบางอย่าง เช่น ท้องเสียรุนแรงซึ่งเป็นการยากที่จะทำให้ได้ปัสสาวะซึ่งปราศจากเชื้อ ในเด็กที่พยายามเก็บปัสสาวะโดยการใส่สายสวนปัสสาวะผ่านทางท่อปัสสาวะหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ, และในเด็กที่มีประวัติเคยผ่าตัดท่อปัสสาวะหรือรูเปิดซึ่งอาจจะเป็นการยากที่จะทำการสวนปัสสาวะ
ก่อนที่จะทำหัตถการนี้ควรจะได้อธิบายวัตถุประสงค์ ความเสี่ยง และประโยชน์แก่ครอบครัวหรือผู้ปกครองของผู้ป่วย และผู้ป่วยควรจะได้รับโอกาสในการสอบถาม ซึ่งในบางสถาบันอาจต้องมีการเขียนแบบฟอร์มหลักฐานของการยินยอมร่วมด้วย โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงทั้งการใช้และการไม่ใช้อัลตร้าซาวด์ช่วยในการทำ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Overview
-Indications
-Contraindications
-Equipment
-Analgesia
-Anatomy
-Procedure
-Complications
-Summary
-Source information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm1209888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น