วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

2,914 ข้อควรทราบเรื่องการให้ NSAID ในภาวะข้ออักเสบเฉียบพลัน

NSAIDs เป็นยาที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับการรักษาอาการ โดย NSAIDs เป็นยาต้านการอักเสบและยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ COX ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การสังเคราะห์ prostaglandins (PGs) จากกรด arachidonic ซึ่ง NSAIDs แทบทุกชนิดสามารถบรรเทาอาการปวดในขนาดที่ต่ำกว่า ส่วนการรักษาการอักเสบจะใช้ขนาดที่สูงกว่า กลไกของ NSAIDs ในการบรรเทาปวดเกิดจากการยับยั้งการผลิต PGs ในเนื้อเยื่อส่วนปลายและในระบบประสาทส่วนกลาง โดยในเนื้อเยื่อส่วนปลาย PGs ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยตรง แต่กระตุ้นตัวรับความปวด (nociceptors) ก่อให้เกิดสารสื่อกลาง เช่น bradykinin หรือ histamine
ในการตัดสินใจให้ NSAID ควรแน่ใจว่าไม่ใช่ข้ออักเสบที่เกิดจากการติกเชื้อ เพราะการให้ NSAID เองอาจจะทำให้อาการดีขึ้นบ้างในช่วงแรก แต่อาจจะทำให้การได้รับยาปฏิชีวนะช้าลง รวมถึงอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ่อนตามมา และไม่แนะนำให้ยากลุ่มสเตียรอยด์ในข้ออักเสบเฉียบพลัน ยกเว้นมีข้ออักเสบรุนแรงที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ และผู้ป่วยเองมีข้อห้ามของการใช้ยาต้านการอักเสบอื่นๆ  โดยในโรคข้ออักเสบเกาต์ชนิดรุนแรงถ้าได้รับยาเร็วจะทำให้ข้ออักเสบดีขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 48-72 ชม.

Ref: หนังสือภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น