วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

2,921 แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบาหวาน 2557

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบาหวาน 2557 (ร่าง)
โดยสมาคมโรคเบาหวานฯ และ สปสช.

เนื้อหาภายในเป็นการทบทวนแนวทางการรักษาจากผลการวิจัยใหม่ๆ ที่ออกมาในช่วงปี 2554-2557 รวมทั้ง expert openion แนวทางการจัดตั้งคลินิกคุณภาพ  ตัวชี้วัดที่ลดลง ตัดออก เพิ่มใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น