วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

2,887 Hemorrhoids

Clinical practice
N Engl J Med  September 4, 2014

Key clinical point
-ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทวารและลำใส้ตรง (anorectum) ต้องมีการประเมินอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุ
-ผู้ป่วยจำนวนมากจะพบว่ามีริดสีดวงทวารในระดับไม่รุนแรง ริดสีดวงชนิดภายในมีการตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งควรรวมถึงการใส่ใจกับสุขอนามัยเฉพาะที่และการควบคุมการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์และดื่มน้ำอย่างเพียงพอและหลีกเลี่ยงการเบ่งถ่าย
-ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาสามารถให้การรักษาด้วยการผูกรัดด้วยยาง
(rubber-band ligation) ซึ่งวิธีการนี้ทำร่วมกับการการควบคุมการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีประสิทธิภาพสูง ส่วนการรักษาด้วยการตัดออกมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยางรัดได้หรือไม่สำเร็จและสำหรับผู้ที่มีริดสีดวงทวารระดับสี่หรือมีภาวะแทรกซ้อน
-นอกจากการตัดออกแบบดั้งเดิมด้วยการใช้กรรไกรหรือมีดผ่าตัดในการตัดริดสีดวงชนิดภายในภายได้แก่การจี้, การใช้ไฟฟ้าแบบสองขั้ว,การใช้อัลตร้าซาวด์, หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอื่น ๆ และการยึดตรึง (staple fixation)
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Key Clinical Points
-Strategies and Evidence
    Evaluation and Diagnosis
    Imaging and Endoscopy
    Medical Therapy
    Office-Based Therapies and Other Procedures
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1204188

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น