วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

2,915 แนวทางเวชปฏิบัติโรคหนังแข็ง (systemic sclerosis)

โดยสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยาม
-อุบัติการณ์
-การดำเนินโรค
-แนวทางการดูแลรักษาโรคหนังแข็ง
-การซักประวัติผู้ป่วย
-การตรวจร่างกาย
-การตรวจเพิ่มเติม
-แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคหนังแข็ง
-Recommended treatment in systemic sclerosis

Ref: http://thairheumatology.org/download/Sysemic_Sclerosis_070709.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น