วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

2,902 Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD)

American family physician
September 1 2014 Vol. 90 Number 5

โรคไตเป็นถุงน้ำชนิดพันธุกรรมเด่น (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของโรคไตที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถุงน้ำที่มีขนาดใหญ่ ภายในไตเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคนี้ ลักษณะที่แสดงออกของไตรวมถึงความแตกต่างของการบาดเจ็บที่ไต, การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ, นิ่วในไต, และการมีปัสสาวะเป็นเลือด อาการภายนอกไตรวมถึงความเจ็บปวด, ความดันโลหิตสูง, หัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว, ถุงน้ำที่ตับ, หลอดเลือดโป่งพองในสมอง, โรคถุงผนังลำไส้ใหญ่ (diverticulosis) และใส้เลื่อนที่ท้องและขาหนีบ
การดำเนินของ ADPKD ไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ด้วยการรักษาในปัจจุบัน ดังนั้นเป้าหมายคือการรักษาอาการทางคลินิกที่เกิดขึ้น การตรวจค้นหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงมีความสำคัญเพื่อที่จะหยุดยั้งการดำเนินงานของไตที่ผิดปกติ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด
การจัดการความเจ็บปวดรวมถึงการประเมินความเจ็บป่วยที่มีร่วมด้วย การใช้ยาแก้ปวดและการรักษาเสริม (adjuvant therapy) ยา fluoroquinolones เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะที่มีประโยชน์มากที่สุดในการรักษาของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากคุณสมบัติ lipophilic และการความสามารถในการต่อต้าน-ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ทำให้เกิดโรค
โรคนิ่วในไตพบมากขึ้นเป็นสองเท่าในผู้ที่เป็น ADPKD เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปและจะสงสัยถ้ามีอาการปวดสีข้างโดยมีหรือไม่มีปัสสาวะเป็นเลือด การมีเลือดออกจากกระเพาะปัสสาวะ (cystic hemorrhages) มักจะหายภายในหนึ่งสัปดาห์ ถึงแม้ว่าปัสสาวะที่มีเลืดออกที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อาจจะยังคงมีอยู่ และเนื่องจากผลกระทบของเอสโตรเจนที่ทำให้เกิดการเจริญของถุงน้ำในตับ ดังนั้นการใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและการรักษาด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนวัยหมดประจำเดือนควรจะโดยให้เกิดประสิทธิภาพในขนาดยาที่ต่ำที่สุดหรือหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มี ADPKD การโป่งพองของหลอดเลือดในสมองเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าในผู้ป่วยที่มี ADPKD มากกว่าในประชากรทั่วไป การอัลตร้าซาวด์ไตเป็นการตรวจวินิจฉัยทางเลือกเพื่อที่จะค้นหาที่มีความเสี่ยงสำหรับ ADPKD

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0901/p303.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น