วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

2,889 Management of external genital warts

American Family Physician
September 1 2014 Vol. 90 Number 5

หูดที่อวัยวะเพศพบได้ประมาณ 1% ของประชากรสหรัฐอเมริกาในผู้ใหญ่วัยเจริญพันธ์ุ์ ซึ่งพบได้บ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดย Human papillomavirus types 6 และ 11 เป็นสาเหตุของหูดที่อวัยวะเพศมากที่สุด หูดมีลักษณะแตกต่างกันจากขนาดเล็ก, แบนราบไปจนถึงขนาดใหญ่, รอยโรคคล้ายดอก
กะหล่ำบริเวณเนื้อเยื่อของทวารหนักและอวัยวะเพศและผิวหนังรอบๆ
การวินิจฉัยใช้ลักษณะทางคลินิก แต่แผลที่มีลักษณะไม่ตรงไปตรงมาควรได้รับการยืนยันจากการตรวจชิ้นเนื้อ การรักษาอาจทำโดยผู้ป่วยเองหรือโดยแพทย์ในสถานพยาบาล การรักษาโดยผู้ป่วยเองได้แก่การทายา imiquimod, podofilox, และ sinecatechins ในขณะที่การรักษาโดยแพทย์ได้แก่การใช้ยา
podophyllin, bichloroacetic  acid,  และ trichloroacetic acid ส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดได้แก่การตัดออก (excision), การจี้ทำลายด้วยความเย็น (cryotherapy) และการจี้ไฟฟ้า (electrosurgery)
วัคซีน human papillomavirus ชนิด 4 สายพันธุ์ (quadrivalent human papillomavirus vaccine) สามารถนำมาใช้กับชนิดของไวรัสย่อยที่ทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศในผู้ชายและผู้หญิง นอกจากนี้ผู้ชายที่ขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศอาจจะมีประสิทธิภาพในการลดการแพร่กระจายของไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV), human papillomavirus, และ herpes simplex virus ได้อีกด้วย

Ref: http://www.aafp.org/afp/2014/0901/p312.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น