วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

2,895 Screening asymptomatic patients for carotid artery stenosis

บทสรุปจาก Journal watch
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา; การควบคุมความดันโลหิตที่ดีขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลดลงนี้ แม้ว่าหลอดเลือดแดงคาโรติด
ตีบ (carotid artery stenosis, CAS) เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเพียงเล็กน้อย U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ได้ทำการปรับปรุงคำแนะนำในปี 2007 เป็นคำแนะนำในการตรวจคัดกรองโรคสำหรับผู้ใหญ่ที่มีหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบ
Key Points
-การฟังเสียงสำหรับ carotid bruits มีความจำกัด (มีความไวประมาณ 46% -77% ความจำเพาะประมาณ 71% -98%)
-การตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติดด้วยอัลตราซาวนด์มีความไวสูง (98%) และความจำเพาะ (88%) ในการตรวจสอบค้นหาหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบ (ที่ ≥50%); แต่เมื่อความชุกอยู่ในระดับต่ำ (0.5-1%), อัลตราซาวนด์จะให้ผลบวกปลอมจำนวนมาก
-ในการทดลองที่ศูนย์ศัลยกรรมซึ่งดีที่สุด การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงคาโรติดเพื่อนำเอาคราบไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดออกจากผนังของหลอดเลือด (carotid endarterectomy) ในผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบลดอุบัติการณ์การผลลัพท์รวมต่างๆ (โรคหลอดเลือดสมองทั้งร่วมกับการเสียชีวิตในช่วงผ่าตัด) ประมาณ 3.5% ในช่วง 3-4 ปีที่มีการติดตาม ขนาดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะต่ำกว่าการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมที่มีในปัจจุบัน และผลประโยชน์สุทธิขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยอยู่รอดในช่วงผ่าตัดและมีชีวิตอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
-การขยายหลอดเลือดโดยใช้สายสวนที่มีลูกโป่งหรือการใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดง (carotid artery angioplasty or stenting) ยังไม่ได้รับการเปรียบเทียบโดยตรงกับการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมที่สุด
-USPSTF สรุปด้วยความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่าอันตรายของการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่มีอาการสำหรับหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบมีมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

Ref: http://www.jwatch.org/na35433/2014/08/19/screening-asymptomatic-patients-carotid-artery-stenosis?query=topic_stroke
http://annals.org/article.aspx?articleid=1886690

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น