วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

2,897 Pancreatic adenocarcinoma

Review article
N Engl J Med   September 11, 2014

มะเร็งตับอ่อนชนิด adenocarcinoma ได้รับการวินิจฉัยน้อยในคนอายุน้อยกว่า 40 ปี และอายุเฉลี่ยที่วินิจฉัยจะอยู่ที่ 71 ปี ทั่วโลกมีอุบัติการณ์ของมะเร็งตับอ่อนทุกประเภทอยู่ในช่วง 1-10 รายต่อ 100,000 ประชากร โดย (85% เป็นชนิด adenocarcinomas) โดยทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้วจะพบได้สูงกว่าและผู้ชายพบได้มากกว่าผู้หญิง และยังคงที่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับอุบัติการณ์ของเนื้องอกชนิดเป็นก้อนอื่น ๆ ที่พบบ่อย โดยเป็นสาเหตุลำดับที่ 8 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้ชาย และสาเหตุลำดับที่ 9 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในผู้หญิงทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้โรคมะเร็งตับอ่อนคาดคะเนว่าจะมีการเกิด 46,000 คนและ 40,000 คนคาดการณ์ว่าจะเสียชีวิต
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงและการถ่ายทอดมีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งตับอ่อน (ดังแสดงในตารางจากอ้างอิงด้านล่าง) ถึงแม้จะเป็นที่คาดกันว่า 5-10% ของมะเร็งตับอ่อนมีส่วนที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แต่สำหรับการมีปัจจัยทางครอบครัวยังไม่ได้รับการระบุในกรณีส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Epidemiology and Risk Factors
-Biologic Features of Pancreatic Cancer
    New Insights into Cellular Metabolism
    Pancreatic Stroma and Immunomodulation
-Clinical Presentation, Diagnosis, and Staging
-Management
    Surgically Resectable Pancreatic Cancer (Stage I or II)
    Locally Advanced, Unresectable Pancreatic Cancer (Stage III)
    Metastatic Pancreatic Cancer (Stage IV)
-Conclusions
-Source Information

อ้า่งอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1404198

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น