วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

1,238. Hyponatremia in postpartum pituitary necrosis

หญิง 64 ปี มีปัญหา Chronic hyponatremia ตรวจร่างกายพบแค่มีลักษณะคิดช้าพูดช้ากว่าปกติ ดูอ่อนเพลีย
ตรวจเลือดพบดังนี้ Na 105, FT4 0.123 [N 0.6-1.6 ng/dl], TSH 0.844 [N 0.3-5 uIU/ml], Morning cortisol 4.11 [N 3.1-16.7 ug%], Urine Na 92.3 คิดถึงอะไร และจะให้การรักษาอย่างไรครับ?

 จะพบว่าผู้ป่วยมี Secondary hypothyroid และมี morning cortisol ค่อนข้างต่ำ เมื่อรวมข้อมูลแล้วทำให้คิดถึงว่าอาจจะมีภาวะ Hypopituitarism
   จากการสอบถามประวัติกลับไปพบว่าผู้ป่วยมีประวัติตกเลือดรุนแรงหลังคลอดลูก ไม่มีนมให้บุตรทาน ทำให้คิดถึง Sheehan’s syndrome หรือ postpartum hypopituitarism หรือ postpartum pituitary necrosis การรักษาโดยการให้ทดแทนฮอร์โมนที่ขาด เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมน กลูโคคอร์ติคอยด์
เพิ่มเติม
อาการของ hypopituitarism จะขึ้นอยู่กับ hormone ที่ขาด
1. ขาด TSH – Basal metabolic rate ลดลง คนไข้จะมี body temperature ต่ำ รู้สึกเฉื่อยชา
2. ขาด prolactin – ขาด lactation อาจพบ breast atrophy ร่วมด้วย
3. ขาด ACTH –adrenal insufficiency เวลาที่คนไข้กลุ่มนี้เกิด stress นิดๆหน่อยๆ เขาจะไม่มี glucocorticoid เพียงพอที่จะต่อสู้กับ stress ก็จะเกิดภาวะ adrenal crisis คือ เกิด adrenal shock
4. ขาด Gonadotrophin – amenorrhea,loss of libido,infertility
5. ขาด growth hormone
- ถ้าเป็นในเด็กก่อนที่ epiphyseal plate จะปิด ก็จะทำให้ตัวเตี้ยเล็ก
- ถ้าเป็นในผู้ใหญ่ มักจะไม่ค่อยมีอาการ นอกจากรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีพลังงาน เหนื่อยเพลีย เฉื่อยชา muscle mass ลดลง

Ref: http://std.kku.ac.th/4930702267/NLME%20endocrine.doc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น