วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

1,732 New guidance on colorectal cancer screening

วิทยาลัยแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (The American College of Physicians, ACP) ได้แนะนำแนวทางการสำหรับแพทย์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนักบนพื้นฐานของการทบทวนแนวทางปฏิบัติหลายๆ แนวทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยแนวทางคำแนะนำมีดังนี้
-แพทย์ควรจะประเมินผลความเสี่ยงของมะเร็งลำใส้ใหญ่และทวารหนักเป็นรายบุคคลในผู้ใหญ่ทั้งหมด
-บุคคลที่มีความเสี่ยงทั่วๆไปควรเริ่มต้นการตรวจคัดกรองที่อายุ 50 ปี และผู้มีความเสี่ยงสูงควรเริ่มต้นที่อายุ 40 ปี หรือเริ่มที่อายุน้อยกว่าอายุของญาติคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการวินิจฉัย 10 ปี
-การคัดกรองควรจะตรวจอุจจาระเป็นประจำปีทุกปี ตรวจ flexible sigmoidoscopy ทุก 5 ปี หรือ optical colonoscopy ทุกๆ 10 ปีในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงทั่วๆ ไป และตรวจ optical colonoscopy ทุก 5 ปีในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
-แพทย์ควรเลือกการตรวจที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และโทษหรืออันตรายของการตรวจคัดกรอง ความพร้อมของการทดสอบและความต้องการ-การเลือกของผู้ป่วย
-แพทย์ควรหยุดการคัดกรองในผู้ที่อายุมากว่า 75 ปีหรือเมื่ออายุขัยเหลือน้อยกว่า10 ปี
-การคัดกรองในคนผิวดำควรเริ่มเมื่ออายุ 40 ปี

Ref: http://gastroenterology.jwatch.org/cgi/content/full/2012/330/6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น