วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

1,774 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย Unstable Angina/ Non–ST-Elevation Myocardial Infarction

ปรับปรุงมาจาก ACCF/AHA guideline ปี 2007และ ACC/AHA focused update ปี 2011
โดย American College of Cardiology Foundation and American Heart Associationไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น