วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

1,747 Dengue

Review article
Current concept
N Engl J Med   April 12, 2012

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถหายเองได้ (แต่ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยในวงเล็บนี้ผมเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาเอง) เป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วทั้งระบบของร่างกาย เป็นการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนโดยยุง การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโรคไข้เลือดออกเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุข ร่วมกับการที่มีภาระค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่น่าพอใจ วิธีการที่ใช้ในการดูแลรวมถึงการอนุญาตในการใช้วัคซีน การรักษาที่มีความจำเพาะ การควบคุมยุงที่เป็นพาหะของโรคที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้เน้นเรื่องความเข้าใจของเราในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกได้แก่ ลักษณะทางคลินิก พยาธิกำเนิดของโรค การตรวจที่ใช้เพื่อการวินิจฉัย การดูแลรักษาและการป้องกัน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Determinants of the Current Dengue Pandemic
-Virologic Features
-Immunopathogenesis
-Pathophysiology of Endothelial Dysfunction
-Differential Diagnosis and Disease Classification
-Clinical Manifestations
   Febrile Phase
   Critical Phase
   Recovery Phase
-Diagnostic Tests
-Management
-Effects on Health Care Systems
-New Approaches to Targeting the Vector
-Vaccines
-Future Directions
-Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1110265

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น