วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

1,738 Systemic vasculitis

American Academy of Family Physicians
March 1, 2011

Systemic vasculitides จะมีลักษณะการอักเสบของผนังหลอดเลือด เกิดได้กับทุกๆ ชนิดของหลอดเลือด อวัยวะต่างๆ สามารถได้รับผลกระทบ อาการและอาการแสดงที่หลากหลายทำให้เกิดความแตกต่างกันได้มาก ซึ่งความแตกต่างตามธรรมชาติของหลอดเลือดอักเสบแต่ละชนิดก่อให้เกิดความท้าทายในการวินิจฉัย
เกณฑ์การแบ่งของ The American College of Rheumatology  classification criteria และ  Chapel Hill Consensus Conference nomenclatureได้รับการนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการแยกความแตกต่างในรูปแบบของการอักเสบของผนังหลอดเลือด โดย The Chapel Hill Consensus Conference nomenclature
ได้จัดแบ่งการอักเสบของผนังหลอดเลือดในเบื้องต้นเป็น 10 แบบตามขนาดของหลอดเลือด (ขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก)
การวินิจฉัยขึ้นกับการตรวจพบว่าลักษณะทางคิลนิก สนับสนุนโดยการตรวจเฉพาะทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจด้าน imaging และยืนยันด้วยการตรวจจุลกายวิภาคศาสตร์ (หรือการตรวจชิ้นเนื้อ) การตรวจ antineutrophilic cytoplasmic antibody ได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดกลุ่มย่อยของการอักเสบที่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดขนาดเล็ก
การรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะที่แสดงออกและรูปแบบของอวัยวะที่เกิดโรค กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoids) ถือว่าเป็นยาหลักในการรักษาการอักเสบของผนังหลอดเลือดในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยากดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive agents) ได้แก่ methotrexate และ cyclophosphamide ก็มีความจำเป็นในบางครั้ง วิธีการรักษาใหม่ๆ เช่น การใช้ anti-tumor necrosis factor หรือ B cell therapies จะเริ่มมีการทดลองใช้ในกรณีที่ดื้อต่อการรักษา
ผู้ป่วยอาจจะได้รับผลจากการรักษา โดยเฉพาะการติดเชื้อจากการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน และผลจากยาสเตอรอยด์ เช่น กระดูกพรุน เบาหวาน ต้อกระจก การให้วิตามินดีและแคลเซียมได้รับคำแนะนำในผู้ป่วยที่ใช้ยาสเตอรอยด์ในระยะยาว
เนื้อหาประกอบด้วย
Classification
Pathogenesis
Clinical Features
General Diagnostic Approach
Laboratory Testing
Imaging
Other Testing
Treatment

อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2011/0301/p556.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น