วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

1,770 Update on subclinical hyperthyroidism

American Academy of Family Physicians
Braunstein G D, Donangelo I 
April 15 2011 Vol. 83 No. 8


Subclinical hyperthyroidism คือการตรวจไม่พบหรือการมี TSH ต่ำ โดยมี FT3 และ total หรือ FT4 ปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการผลิตของฮอร์โมนธัยรอยด์มากขึ้นจากภายในร่างกายเอง (เช่นใน  Graves disease หรือ toxic nodular goiter) หรือจากการให้ไทรอยด์ฮอร์โมนในการรักษามะเร็งของต่อมไทรอยด์หรือการให้ธัยรอยด์ฮอร์โมนที่มากเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
อัตราการดำเนินไปสู่ hyperthyroidism เต็มขั้นจะสูงกว่าในผู้ที่มีการกดระดับ TSH จนตรวจไม่พบเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีแต่อยู่ในระดับต่ำ 
Subclinical hyperthyroidism มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิด atrial fibrillation ในผู้สูงอายุ และการมีความหนาแน่นของกระดูกในสตรีวัยหมดประจำเดือนลดลง แต่ประสิทธิภาพของการรักษาเพื่อให้การป้องกันโรคนี้ไม่เป็นที่รู้ทราบชัดเจนนัก 
มีหลักฐานที่มีคุณภาพจำนวนน้อยที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง subclinical hyperthyroidism และผล
กระทบต่อหลอดเลือดหัวใจอื่น ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นหัวใจและมวลของหัวใจห้องล่างซ้าย และการเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการหมุนเวียนของกระดูก (bone turnover)
แต่มีความสัมพันธ์ที่อาจเป็นไปได้ระหว่าง subclinical hyperthyroidism และคุณภาพชีวิต การรับรู้ และการเพิ่มขึ้นของอัตราตาย แต่ทั้งก็ยังไม่มีข้อยุติ การศึกษาแบบ prospective randomized controlled trials มีความจำเป็นเพื่อที่จะดูผลของการรักษาต่อแนวโน้มของความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยกำหนดว่าการตรวจคัดกรองควรจะแนะนำในประชากรทั่วไปที่ไม่มีอาการหรือไม่


อ่านต่อ http://www.aafp.org/afp/2011/0415/p933

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น