วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

1,755 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป
(Hypertension 2011)
สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น