วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

1,740 Colon-cut-off sign

คือ ลักษณะที่มีการขยายตัวของลำไส้ใหญ่ส่วน caecum, ascending และ transverse colon ซึ่งมักจะเห็น air อยู่ใน transverse colon แต่มีการแฟบตัวของลำไส้ใหญ่ส่วน descending และ sigmoid ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลำไส้ใหญ่ทางด้านซ้ายโดนตัดออกไป (colon-cut-off) ลำไส้ใหญ่ทางด้านซ้ายที่แฟบเกิดจากการอักเสบบริเวณหางของตับอ่อนที่ลุกลามไปที่บริเวณ splenic flexure ของลำไส้ใหญ่ เกิดการบีบเกร็งกดเบียดจากการที่ตับอ่อนบวม ทำให้ผนังของลำไส้ใหญ่บวมขึ้น และเกร็งตัว (spasm) ทำให้เกิดลำไส้อุดตันหลังจากจุดนี้ลงไป ลำไส้ส่วนที่อยู่ก่อนจุดอุดตันจึงขยายตัวออก  ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ช่วยในการวินิจฉัยผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบระยะเฉียบพลัน
แต่อาจพบในภาวะอื่นก็ได้ เช่น ischemic colitis, thrombosis of the mesenteric vasculature, carcinoma of the colon หรือ inflammatory bowel disease เช่น Crohn’s Disease

จากรูป ลูกศรชี้จุดที่อากาศใน transverse หายไป ที่บริเวณ splenic flexure 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น