วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

1,761 การเปรียบเทียบการใช้ยากลุ่ม Beta-blocker ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ

ที่โรงพยายบาลมียา Beta-blocker ที่สามารถ ให้ทางหลอดเลือดดำอยู่ 1 ตัว จึงลองสืบค้นข้อมูลเรื่องข้อบ่งชี้ ขยาดยา และรายละเอียดของยาเพิ่ม พบดังนี้ครับ
ตารางแสดงการเปรียบเทียบยากลุ่ม Beta-blocker ที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
Agent
FDA-Approved Indication(s) for Intravenous Administration*
Intravenous
Dose Recommendations (Adult)
Comments
Atenolol
(Tenormin®)
Acute myocardial infarction
5 mg IV bolus over 5 minutes, followed by a second IV bolus 10 minutes later
§  Beta-1 selective
§  Maximum IV bolus dose = 10 mg
Esmolol
(Brevibloc®)
-  Hypertension, intra-operative or
- Tachyarrhythmia, intra-operative
80 mg IV bolus (» 1 mg/kg) over 30 seconds, generally followed by continuous infusion
§  Beta-1 selective
§  Short-acting (t1/2 » 9 minutes)
§  May be used as a continuous infusion
§  When used for acute myocardial infarction, dosing is generally the same as listed for supraventricular arrhythmia
§  Maximum continuous infusion rate = 200 mcg/kg/minuteจ
 -  Hypertension, post-operative or
 -  Tachyarrhythmia, post-operative
500 mcg/kg IV bolus over 1 minute, generally followed by continuous infusion or oral maintenance dose
 Supraventricular arrhythmia
500 mcg/kg IV bolus over 1 minute, generally followed by continuous infusion or oral maintenance dose
Labetalol
(Trandate®)
  -  Hypertension
20 mg IV bolus over 2 minutes (may repeat injections of 20-80 mg at 10 minute intervals)
Maximum total dose = 300 mg
§  Nonselective beta-adrenergic blocker with selective alpha-adrenergic blockade
§  May be used as a continuous infusion
Metoprolol
(Lopressor®)
-  Acute myocardial infarction
5 mg IV bolus every 2 minutes x 3 (total dose = 15 mg)
§  Beta-1 selective
§  May be used as a continuous infusion
-  Cardiac dysrhythmia
2.5 - 5 mg IV bolus over 2 minutes, may repeat to total of 3 doses (higher doses may be necessary)
Propranolol
(Inderal®)
-   Acute myocardial infarction
0.1 mg/kg divided into 3 equal doses given at 2-3 minute intervals (rate not to exceed 1 mg/min)
§  Nonselective beta-adrenergic blocker
§  Administration rate should not exceed 1 mg/minute
§  Initial dose may be repeated in 2 minutes, but additional doses should not be administered until 4 hours later
§  Most references suggest continuous EKG monitoring when IV propranolol is administered
 Cardiac dysrhythmia
0.5 - 3  mg IV bolus
(rate not to exceed 1 mg/min)

Or

0.1 mg/kg divided into 3 equal doses given at 2-3 minute intervals
- Thyroid storm, rapid control
1 mg/min IV bolus (maximum dose = 10 mg).  May repeat in 4 - 6 hours


 Ref: doctors.seton.net Link of reference

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น