วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

1,749 New guidelines for cervical cancer screening

การคัดกรองโดยการตรวจเซลวิทยาสำหรับมะเร็งปากมดลูก ทำให้ลดอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้อย่างเด่นชัด รวมทั้งความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของการติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) และการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเซลวิทยาเพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกับการตรวจเซลวิทยาร่วมกับการตรวจ HPV ก่อให้เกิดข้อมูลความรู้สำหรับการพัฒนาแนวทางการคัดกรองใหม่ๆ โดย American Cancer Society (ACS) ได้ทำการพัฒนาร่วมกับ American Society for Colposcopy and Cervical Pathology และ American Society for Clinical Pathology) และ U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)

-ข้อแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้กับผู้หญิงที่มีภูมิคุ้มกันลดลง (รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี) ผู้ซึ่งมดลูกเคยมีการสัมผัสกับสาร diethylstilbestrol หรือผู้ที่เคยได้รับการรักษา cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 2+.มาก่อน
-ข้อแนะนำไม่สามารถนำไปใช้กับผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนป้องกัน HPV เนื่องจากสายพันธุ์ของ HPV ที่ใชในวัคซีนขณะนี้มีเพียง 70% ของมะเร็งปากมดลูก
-ข้อแนะนำนี้ไม่สนับสนุนการตรวจ HPV เพียงอย่างเดียว
-ผู้หญิงที่การทดสอบให้ผลบวกสำหรับการติดเชื้อ HPV ต้องได้รับการติดตามใกล้ชิดมากกว่าผู้หญิงที่มี HPV ให้ผลลบโดยไม่คำนึงถึงผลการตรวจเซลวิทยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น