วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

1,759 Alopecia areata

Review article
Medical progress
N Engl J Med  April 19, 2012

ผลกระทบของโรคผิวหนังบางอย่างต่อชีวิตมีแนวโน้มที่จะมีการประมาณการต่ำหรือเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงปัญหาของความสวยงาม ซึ่งผมร่วงเป็นหย่อม (alopecia areata) เป็นตัวอย่างของสภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่มีผลกระทบและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและความมั่นใจในตนเอง
แม้ว่าผมร่วงเป็นหย่อมเป็นหนึ่งในโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตนเอง (autoimmune) ที่พบมากที่สุด พยาธิชีววิทยานี้เป็นลักษณะเรื้อรัง การกำเริบของโรคยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก และการรักษาที่มีอยู่ยังไม่เป็นไปดังที่หวังไว้
บทความนี้จะสรุปเกี่ยวกับพยาธิวิทยาของการเกิดโรค ลักษณะอาการทางคลินิกและการรักษาผมร่วงเป็นหย่อม รวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของเซลรากผม หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาวะผมร่วงเป็นหย่อมถือได้ว่าเป็นโรคของ T-cell–mediated autoimmune ซึ่งจะค่อยๆเกิดการสูญเสียการปกป้องโดย immune privilege ของรากผมตามปกติ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Epidemiology
Normal Hair Growth
Immunobiology of the Hair Follicle
Clinical Presentation and Diagnosis
Management
Pathobiology of Alopecia Areata
Genetic Component in Alopecia Areata
Basic Immunopathology
Hypothetical Pathogenesis of Alopecia Areata
Future Therapy
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1103442

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น