วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

1,753 Preventing gaps when switching contraceptives

การป้องกันการเกิดช่องว่างในช่วงการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด 
American Academy of Family Physicians
March 1, 2011 
การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงต์อาจเกิดขึ้นเมื่่อผู้หญิงมีการหยุดการคุมกำเนิดก่อนการที่จะเริ่มวิธีใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการคุมกำเนิด แพทย์ควรถามผู้หญิงเสมอเกี่ยวกับผลกระทบ ค่าใช้จ่าย ความยากในการจดจำที่ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดดังกล่าวในครั้งต่อไป และประเด็นอื่น ๆ ที่มีผลต่อการความสะดวกในการใช้ ผู้หญิงที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด มีความจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด
บางครั้งช่วงที่มีการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน (ซ้อนกัน) ระหว่างวิธีเก่าและวิธีการใหม่ และเมื่่อต้องการเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดอย่างปลอดภัยจากวิธีหนึ่งไปยังอีกวิธีหนึ่งโดยไม่ซ้อนทับกันระหว่างวิีธีเก่าและวิธีใหม่ อาจจะงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หรือการใช้วิธีการ เช่นถุงยางอนามัยหรือยาฆ่าเชื้ออสุจิ สำหรับในช่วงเจ็ดวันแรก

อ้างอิงและอ่าต่อ http://www.aafp.org/afp/2011/0301/p567.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น