วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

1,758 Urinary bladder stone

ชาย 73 ปี ปัสสาวะลำบาก ออกกระปริบกระปรอย 4 วัน ไม่มีไข้ ผลตรวจปัสสาวะมี RBC มากกว่า 100 cell/HPF,  film KUB ดังภาพ จากภาพพบอะไร? และคิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรมากที่สุดครับ?

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
พบ oval shape shawdow ที่มี density เพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับเป็น opaque ชัดเจน โดยดูเป็นลักษณะ semi-opaque มากกว่า ซึ่งการแบ่งชนิดของนิ่วตามระดับความทึบรังสีได้ดังนี้
Stone classify by opacity
1. Opaque stone , semi-opaque stone เห็นได้จาก plain KUB
ได้แก่ cystine stone, calcium oxalate stone 
2. Non-opaque stone
ได้แก่ uric acid stone 
และจากการทำอัลตร้าซาวด์พบว่ามีนิ่วขนาด 3.3 ซม. ในกระเพาะปัสสาวะจริง (โดยผู้ป่วยมี full bladder ตามความเห็นที่ส่งมา) ดังภาพด้านล่าง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19/4/55 11:26

    Hyperdensity mass at pelvis with full bladder.

    Imp : Large vesicle stone / CA prostate

    ตอบลบ