วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

1,742 Internal jugular vein cannulation: No need to turn the head

จาก Journal watch, medicine that matters
เพื่อประเมินตำแหน่งศรีษะในระหว่างการทำอัลตร้าซาวด์เพื่อใส่สายเข้าทางหลอดเลือดดำ inter jugular vein (IJV) เป็นการศึกษาวิจัยที่ทำในอิตาลี่แบบสุ่ม 1,332 คน (อายุเฉลี่ย 53 ปี) โดยตำแหน่งศรีษะที่ 0 หรือที่ 45 องศา ผู้ป่วยทุกคนได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อที่จะทำการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่เร่งด่วนทางด้านศัลยกรรมระบบประสาท และจำเป็นต้องมีการประเมินปริมาณเลือดจากหลอดเลือดดำใหญ่ การใส่สายโดย anesthesiologists ที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อทำการใส่สายเข้าทางหลอดเลือดดำ IJV ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือดและอายุน้อยกว่า 12 ปีจะถูกตัดออก
พบว่าการใส่สายประสบความสำเร็จในทั้งสองกลุ่ม ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่การทำอัลตร้าซาวด์แล้วเห็นตำแหน่งเสันเลือดจนใส่และมีเลือดผ่านออกมาอยู่ที่ 4 นาที การทำมีความง่าย 90 % ในทั้งสองกลุ่ม ภาวะแทรกซ้อน (เช่น การแทงไปโดนเส้นเลือดแดง carotid, การเกิดก้อนเลือดที่คอ การมีรอยแทงหลายรอยที่ผิวหนังและหลอดเลือดดำ การใช่ลวดนำยาก) เกิด 13 % ในแต่ละกลุ่ม ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนสัมพันธ์กับหลอดเลือดดำที่มีขนาดเล็ก, อยู่ลึก, อยู่ทางด้านหน้า-ด้านข้าง หรืออยู่ด้านข้าง, เพศหญิง, American Society of Anesthesiologists physical status 2, และbody-mass index 30 kg/m2 การแทงโดนหลอดเลือดแดง carotid พบน้อยกว่า 1 % ไม่พบการมีลมหรือเลือดออกในช่องอก
ดังนั้นจะเห็นว่าตำแหน่งของศรีษะในระหว่างการทำอัลตร้าซาวด์เพื่อใส่สายไม่มีผลต่อระยะเวลาในการใส่ ความสำเร็จและภาวะแทรกซ้อน ผลจากการหันคอต่อตำแหน่งของหลอดเลือดดำจะมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน อัลตร้าซาวด์จะช่วยหาตำแหน่งในการทำได้เป็นอย่างดี ถ้าหลอดเลือดดำใหญ่อยู่ตื้นและอยู่ทางด้านหน้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด


อ้างอิง http://emergency-medicine.jwatch.org/cgi/content/full/2012/406/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น