วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

1,766 Insulin-pump therapy for type 1 diabetes mellitus

Clinical Therapeutics
N Engl J Med April 26, 2012

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) แนะนำการใช้อินซูลินปั้ม (insulin pump) ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ ในกรณีที่ได้พยายามอย่างที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการฉีดอินซูลินวันละหลายครั้งแล้ว, มีการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถแก้ไขได้, HbA1C ยังคงมากกว่าหรือเท่ากับ 8.5 % และสำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปีเมื่อการฉีดอินซูลินวันละหลายครั้งต่อวันได้รับการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ
โดยในแนวทางการใช้อินซูลินปั้มจากสมาคมความรู้โรคเบาหวานของอเมริกัน (American Association of Diabetes Educators) จะสังเกตว่าจะมีการรวมเอาภาวะที่มีการขึ้นลงของระดับน้ำตาลบ่อยและไม่สามารถทำนายผลได้ และการรับรู้ของผู้ป่วยว่าการรักษาเบาหวานจะไม่สามารถเข้าสู่เป้าหมายของผู้ป่วยเองและของผู้ที่ให้การรักษา เป็นเกณฑ์การในการเริ่มการใช้อินซูลินปั้มด้วย และแนวทางอื่นๆ ได้กล่าวถึงข้อบ่งชี้ที่คล้ายๆ กัน อย่างไรก็ตามหลายคนเห็นว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวกำหนดและเชื่อว่าควรจะใช้เกณฑ์นี้เฉพาะในกรณีที่มีหลักฐานยืนยันหนักแน่นว่ามีการเชื่อมโยงกับการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือน้ำตาลในเลือดต่ำ
เนื้อหาโดบละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1113948

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น