วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

1,750 Doxorubicin cardiomyopathy management

พบผู้ป่วยที่มี doxorubicin cardiomyopathy จึงสืบค้นข้อมูลในการรักษา พบดังนี้ครับ
ไม่มีการรักษาเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ยาขับปัสสาวะมีประโยชน์ในการลดอาการและอาการแสดงจากการมีน้ำเกินในปอดและระบบหลอดเลือดดำ มีรายงานว่า metoprolol ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะนี้แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาแบบควบคุมที่บอกว่ายา β-blocker มีประสิทธิภาพในการป้องกันเปลี่ยนแปลงของหัวใจหรือทำให้การพยากรณ์โรคดีขึ้น และยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการพยากรณ์โรคก่อนและหลังการให้การรักษาด้วย β-blocker ยา Angiotensin II inhibition ควรพิจารณาให้ในผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลวที่เป็นมากแล้ว ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยาได้ อาจใช้ยา hydralazine ร่วมกับ isosorbide dinitrate ในขนาดต่ำแทน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าการรักษามีประสิทธิภาพในภาวะนี้ ส่วนในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง ควรพิจารณา amiodarone และ implantable cardioverter และ defibrillator และควรจะระลึกไว้ว่ายังไม่มีการรักษาสำหรับหัวใจขาดเลือดหรือภาวะ idiopathic dilated cardiomyopathy ที่จะทำให้การพยากรณ์โรคในผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้น การปลูกถ่ายหัวใจมีการรายงานว่าทำให้พยากรณ์โรคในระยะยาวดีขึ้น การใช้ ventricular assist devices อาจมีความต้องการก่อนทำการปลูกถ่ายหัวใจ

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2848530/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น