วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

1,744 Synopsis of the National Institute for Health and Clinical Excellence Guideline for Management of Transient Loss of Consciousness

Clinical Guidelines
October 18, 2011

ผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติชั่วคราว (transient loss of consciousness, TLoC) พบได้บ่อยและมักจะได้รับการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องทำการตรวจค้นเพิ่ม หรือการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2010 National Institute for Health and Clinical Excellence ได้เผยแพร่แนวทางในการประเมินในระยะแรกและการส่งต่อที่เหมาะสมให้กับผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ โดยแนวทางได้เน้นถึงการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญได้อย่างสอดคล้องแต่ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษา (บทสรุปนี้จะอธิบายถึงข้อแนะนำหลักที่สำคัญในการประเมินและการส่งต่อผู้ป่วย)
คณะผู้จัดทำได้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินโดยเน้นย้ำความสำคัญของเหตุผลทางคลินิกในการวินิจฉัย TLoC
ผู้ป่วยที่หน้ามืดเป็นลมที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ภาวะเป็นลมหมดสติที่เปลี่ยนแปลงไปตามท่าทาง เป็นลมหรือความดันตกจากการเปลี่ยนท่าร่าง ควรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แต่ยังไม่จำเป็นต้องทำการตรวจอื่นๆ ที่รีบด่วนหรือการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
บุคคลที่มีลักษณะที่สนับสนุนว่าจะเป็นการชักควรจะส่งต่อผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทเพื่อการประเมิน ส่วนลักษณะคล้ายการชักช่วงสั้น ๆ ควรระลึกว่าเป็นสิ่งเกิดขึ้นได้บ่อยระหว่างการเป็นลมหมดสติ ไม่ควรมองว่าเป็นโรคลมชัก บุคคลสงสัยว่าหัวใจจะเป็นสาเหตุของ TLoC หรือในผู้ที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุ TLoC หลังจากการตรวจประเมินเบื้องต้นควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด และแนวทางได้ให้แนะนำการตรวจหาสาเหตุทางด้านหลอดเลือดและหัวใจไว้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางคลินิก

อ่านต่อ http://annals.org/content/155/8/543.abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น