วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

1,748 ข้อควรทราบเรื่องการให้ วิตามินบี 6 ในการป้องกัน neuropathy จากยารักษาวัณโรค isoniazid (ไอโซไนอะซิด)

ผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปได้แก่ alcoholism, cancer, uremia, chronic liver disease, advanced age, malnutrition
ควรจะให้วิตามินบี 6 เนื่องจากเราไม่ได้วัดระดับวิตามินบี 6 ในเลือดว่าผู้ป่วยรายใดขาดบ้าง ซึ่งผู้ป่วย TB มักจะ malnutrition อยู่แล้ว การให้เสริมจึงน่าจะมีประโยชน์  โดยอาการจะแปรผันตามขนาดยาที่ได้รับ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการให้วิตามินบี 6 (pyridoxine) ขนาด 15-50 มิลลิกรัม/วัน หรือบางอ้างอิงแนะนำให้วิตามินบี 6 ปริมาณ 10  มิลลิกรัม ต่อ INH ทุก100 มิลลิกรัม
และอย่าลืมดูด้วยว่าวิตามินบี 6 ที่ รพ. ของเราเป็นชนิดกี่มิลลิกรัม เช่น ถ้าเป็นชนิด 50 มิลลิกรัม การให้วันละ 1 เม็ดก็น่าจะเพียงพอ แต่ถ้าเลือกใช้บี 1-6-12 ก็อย่าลืมดูส่วนประกอบด้วย เช่น รพ. ผมจะมีบี 6 อยู่ในส่วนประกอบ 7.5 มิลลิกรัม ดังนั้นคงต้องให้อย่างน้อย 2 เม็ดขึ้นไปจึงจะเพียงพอ
(อ่านเรื่องกลไกการเกิด เพิ่มได้จากลิ้งค์นี้ครับ http://www.phimaimedicine.org/2011/01/983-vitamin-b6-pyridoxine-and-isoniazid.html )


Ref: http://medinfo.psu.ac.th/pr/MedBoard/readboard.php?id=164
http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/shdp/admin/knowledges_files/13_27_1.pdf
http://chestjournal.chestpubs.org/content/36/3/293.full.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น