วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

1,763 Medical management of stable coronary artery disease

American Academy of Family Physicians
April 1 2011 Vol. 83 No. 7

ผู้ป่วยทุกรายที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจชนิดคงที่ (stable coronary artery disease) ต้องการการดูแลรักษาเพื่อป้องกันการดำเนินของโรคและการกำเริบของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  ยา 3 กลุ่มที่มีความจำเป็นเพื่อการรักษา ได้แก่ ยาลดไขมัน ยาลดความดันโลหิตสูงและยาต้านเกล็ดเลือด
การรักษาเพื่อลดไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อลด LDL ให้ได้ระดับตามเป้าหมายคือน้อยกว่า 100 มก./เดซิลิตร และแพทย์ควรพิจารณาเป้าหมายให้น้อยกว่า 70 มก./เดซิลิตร สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ยากลุ่ม Statins ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ชัดเจนในการป้องกันแบบทุติยภูมิของทั้งอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตในโรคหลอดเลือดหัวใจ; ยาอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการนอกเหนือไปจากยากลุ่ม statin ในการลดคอเลสเตอรอล รวมถึง ezetimibe, fibrates และ nicotinic acid
การรักษาความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจควรเริ่มต้นด้วยยา beta blockers และ angiotensin-converting enzyme inhibitors และถ้าไม่สามารถทนต่อยาเหล่านี้ ยากลุ่ม alcium channel blockers หรือ angiotensin receptor blockers  ถือเป็นทางเลือกที่ยอมรับกัน
แอสไพรินเป็นยาต้านเกล็ดเลือดตัวแรกที่ใช้ยกเว้นในผู้ป่วยที่ได้เพิ่งมีกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือมีการใส่ขดลวด ซึ่งในกรณีนี้แนะนำให้เป็นยา clopidogrel
อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถรักษาได้ด้วยยา beta blockers, calcium channel blockers, nitrates หรือการให้ยาต่างๆ เหล่านี้ร่วมกัน การมีความคุ้นเคยกับยาเหล่านี้และการมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ยา ถือว่าเป็นสิ่งทีมีความจำเป็นเพื่อที่จะลดอัตราการป่วยและอัตราการ เสียชีวิต ในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด https://secure.aafp.org/login/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น