วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

1,757 Atrioventricular septal defect in Down syndrome

ชาย 17 ปี Down syndrome ตรวจพบมี pansystolic murmur grade 3 at left lower sternal border Hct 58%, O2sat 95-99%  CXR และ EKG เป็นดังภาพ  ผล echo เบื้องต้นพบดังภาพ
ซึ่งจากผล CXR และ EKG บ่งบอกว่ามีหัวใจโต และจากผล echo เบื้องต้น พบมี atrial และ ventricle septal defect

จากการสืบค้น ซึ่งจะพบความผิดปกติของ atrioventricular canal defect (AV canal) หรืออาจเรียกว่า atrioventricular septal defect โดยผู้ป่วย Down syndrome จะเกิดความผิดปกติประมาณ 20% บางอ้างอิง 35–40% โดยอาจเกิด atrial septal defect (ASD) และ ventricular septal defect (VSD) และความผิดปกติของ atrioventricular valves ซึ่งมักเป็นลิ้น mitral และ tricuspid ทำให้เกิดการผสมกันของเลือดดำและแดง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น