วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

15. Complete AV block

ชาย 28 ปี มาด้วยเจ็บแน่นอก ช่วงเจ็บอกมีตัวเย็น, ที่ ER มีEKG change ร่วมกับผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ตัวเย็น หน้าซีด คิดว่าเป็นอะไรครับ จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรต่อมา

ขอบคุณ น้องแบน สังขะที่ช่วยให้ความเห็นครับ
ดูจาก Monitor EKG ก็คิดถึง Complete AV block {third-degree atrioventricular (AV) block } เพราะคล้าย ๆ ว่า atrial และ ventricle แยกกันทำงานแต่ช่วงของ P-P และ R-R interval ไม่ค่อยเท่ากัน เลยต้องมาดูที่ EKG 12 lead ก็พบลักษณะเข้าได้กับ Complete AV block ซึ่ง P-P และ R-R ดูเท่าๆ กัน
จาก Monitor พบว่าต่อมา Venticle ไม่ทำงานเห็นแต่การทำงานของ atrial และเป็นช่วงเดียวกับที่ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจาก Low perfusion, ซึ่งผู้ป่วยได้รับการทำ CXR พบว่ามี Mild-moderate cardiomegaly, 2Decho: LVEF ~ 40%, Not seen abnormal structural valve, Trop-T: negative และสังเกตุ ใน EKG พบว่ามี Q wave ใน lead V1-V4 จึงคิดว่าผู้ป่วยน่าจะมี Underlying heart disease บางอย่างมาก่อนบ้างแล้ว และมี precipitate factorเพิ่มในครั้งนี้ [แต่ก็น่าแปลกใจที่เป็นผู้ป่วยอายุน้อย ไม่มีประวัติอื่นใดมาก่อน]
การรักษาได้ให้ Atropine ระหว่างรอใส่ external pace maker ซึ่งจริง ๆ atropine จะไม่ค่อยมีผลต่อ complete AV block เพราะยาจะไปเพิ่ม conductivity ผ่าน AV node แต่ complete AV block จะเสียการนำกระแสไฟฟ้าช่วง AV node อย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว [ตามชื่อเลยครับ ] แต่ AHA ก็แนะนำว่าสามารถลองให้ได้ระหว่างรอใส่ pace maker

EKG 12 lead

1 ความคิดเห็น:

  1. คิดถึง complete heart block (Atrium กับ ventricleต่างคนต่างเต้น)

    ตอบลบ