วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

58. Differentiate LBBB and RBBB, easy

คุณคิดว่า EKG นี้เป็น LBBB หรือ RBBB?
ถ้ามีปัญหาการแยก LBBB และ RBBB

ไม่ต้องกังวลเรามีรหัสให้จำง่าย ๆ เรียกว่า WiLLiaM MaRRoW ดังนั้น EKG นี้เป็น LBBB เป็นไง ตอนนี้ง่ายแล้วใช่ไหมครับ? แต่ตัว M และ W นี้ไม่ใช่ลักษณะ notch ของ R wave นะ แต่เป็น pattern ของ QRS complex 2 ตัวที่อยู่ติดกัน และบาง EKG ก็ไม่ได้เห็นเป็นรูปแบบชัดเจนเช่นนี้เสมอไป ก็อาจจะต้องอาศัย criteria มาช่วยด้วย

1 ความคิดเห็น: