วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552

19. Hair loss/ Telogen effluvium

ผู้ป่วย 60 ปี underlying DM, HT, Hyperlipidemia มีผมร่วง 2 เดือน Approach อย่างไรดีครับ


-ควรถามประวัติ pattern ของผมที่ร่วง ปริมาณผมที่ร่วงต่อวัน ระยะเวลา มีขนบริเวณอื่นร่วงด้วย? อาการร่วม ประวัติความเจ็บป่วย การใช้ยาต่างๆ การใช้ยาสระผม ครีมบำรุงผม ประวัติผมร่วงในครอบครัว [การใช้ยาเป็นสาเหตุที่พบบ่อยในเวชปฎิบัติต้องถามให้ละเอียด, ดังในตาราง]
-ตรวจร่างกายโดยดู pattern, ความรุนแรง, มี Scar?, Pulling test, ดูขนในบริเวณอื่น, ตรวจร่างกายระบบอื่น ๆเพื่อหาอาการแสดงร่วม แล้ว approach ตามตารางก็ได้ครับ
เพิ่มเติม : ในผู้ป่วยนี้มีประวัติเพิ่งได้ยาบางตัวไปใหม่ ระยะเวลา ~ 2 เดือน ผมร่วงเป็นแบบทั่วๆ ไปโดยร่วงค่อนข้างมากเห็นชัดเจน ไม่มีแผลเป็น ทำ Pulling test: positive จึงน่าจะเข้าได้กับ Telogen effluvium การรักษาก็โดยหยุดยาที่เป็นสาเหตุ แล้วผมก็จะขึ้นใหม่เอง

ถ้าต้องการภาพตารางชัด ๆ ตาม Link...
http://content.nejm.org/cgi/content/extract/357/16/1620

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้องแบ่งเป็น scarring และ non-scaring alopecia
    case นี้มองไม่ชัด แต่คาดว่าเป็น nonscaring alopecia ซึ่งต้องแบ่งเป็น difuse กับ localise case นี้เป็น diffuse

    ที่ common ก็ telogen efluvium , anagen effluvium, androgenic alopecia แยกจาก Hx และ pull test เอาผมมาตรวจว่าอยู่ใน phase ไหน โดยดูที่รากผม

    สาเหตุของ telogen efluvium ที่พบบ่อยก็ drug induce วันนี้ก็เจอเองมี Hx กิน simvastatin 6 เดือนแล้วเป็น หยุดยาแล้วดีขึ้น ยังมียาอีกมากมายที่ทำให้เกิดได้ ยังมีสาเหตุของ tellogen effluvium อีกเพียบลองไปกด Net ดูนะจ๊ะน้องๆ

    ตอบลบ