วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

35. Plate-like atelectasis

หญิง 50 ปี หายใจไม่สะดวก รู้สึกเจ็บอกเล็กน้อยหลังผ่าตัด Appendectomy CXR post op day 7 และ day 9 เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร รักษาอย่างไร
Atelectasis เกิดจากการอุดกั้นของ major airways และbronchioles เนื่องมากจากแรงกดที่เกิดจากสารน้ำหรือลมใน pleural space หรือจากเนื่องอกที่อยู่นอกปอด ทำให้ไม่มีลมในเนื้อปอดเกิดถาวะปอดแฟบ ชึ่งสามารถเกิดในบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อปอดก็ได้ ซึ่งมีทั้งภาวะฉับพลันและเรื้อรังSubsecmental atelectasis หรือ plate-like atelectasis หรือ linear atelectasis หรือ discoid atelectasis , disk atelectasis หรือ Fleischner line [ตามชื่อผู้รายงานครั้งแรก] มักพบในภาวะที่ผู้ป่วยหายใจได้ไม่เต็มที่ [Hypoventilation ] โดยเฉพาะหลังผ่าตัดช่องท้องส่วนบน หรือพบในกรณีที่มีการอักเสบของหลอดลมขนาดเล็ก เช่นในผู้ป่วย bronchitis, asthma โดยจาก CXR จะพบเป็นแผ่นตั้งฉากกับขอบปอดบริเวณส่วนล่างของปอด ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดขณะหายใจ, มีภาวะdiaphragmatic paralysis, pulmonary embolism, ascites ได้

ป้องกันโดย การมี ambulation, การหายใจเข้าออกลึก ๆ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมให้หายใจเข้าออกได้ลึกหลังการผ่าตัด


ในผู้ป่วยจะพบว่าภาพที่ 2 จะเห็นชัดว่าเป็น plate-like lesion [ขยายภาพใกล้ ๆ] ภาพ CXR อีก 1 เดือนต่อมาหายเป็นปกติ
ขยายชัด ๆ

ภาพที่ 1 เดือน

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16/9/52 19:16

    lung atelectasis? มองไม่ชัด

    ตอบลบ
  2. อย่าลืม differential Pulmonary embolism ด้วยนะครับ มันเป็นยาดำ ของ medicine จริงๆ , แต่ film ล่างนี่ด้าน ขวาล่างเห็นเป็นแถบขาวๆ เหมือน plate like atelectasis เหมือนกันนะ ต้องขอ film ด้านข้างมาช่วยดู

    ตอบลบ