วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

20. Dilated cardiomyopathy

ชาย 66 ปี เหนื่อยง่าย 1 เดือน CXR: Mark cardiomegaly 2D echo ดังนี้ DXอะไร ? Rx. อย่างไร ?


Diagnosis of DCM
1.Left ventricular enlargement ทั้งในช่วง Systolic และ diastolic [ Increase EDV และ ESV] อาจประเมินโดย M-mode และ two-dimensional echocardiography
2.Systolic dysfunction: LVEF น้อยกว่า 40%

Symptoms : Heart failure, arrhythmia, Thromboembolic, stroke
Management
1.Pharmacologic therapy: ACE inhibitors, beta blockers, ถ้ามี Heart failure ให้การรักษาแบบ heart failure
2.Antiarrhythmic therapy
3.Pacemaker และ implantable cardiac defibrillator device
4.Surgical ในกรณีไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยา
1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10/9/52 19:17

    อ่านตามเนื้อผ้าเลยนะ เห็น chamber โตทุกอันเลย แสดงว่าโตหมด wall ดูบาง คิดถึง dilated cardiomyopathy with poor LVEF
    Treatment คงเป็น diuretic + หาสาเหตุ ผู้ชายคงเดา 3 อย่าง 1จาก IHD 2Alcohol 3HIV

    ตอบลบ