วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

17. Human immunodeficiency virus and hepatitis B viral coinfection

ชาย 47 ปี Seropositive ผลตรวจเลือดตับผิดปกติดังนี้ มีหลักการดูแลอย่างไรบ้างผล Lab 3 เดือนก่อน
ผล Lab 10 เดือนก่อน
สรุปเพิ่มจากทั้ง 2 ความเห็น ในผู้ป่วย HIV infection การตรวจวินิจฉัยว่าเป็น Chronic HBV infection และมี indication จะต้องรักษาอาจจะคล้ายคนที่เป็น non HIV เช่น มีการเพิ่มขึ้นของ transaminase enzyme มีการเพิ่มของ HBV DNA การมี necrosis inflammatory lesion และ fibrosis จาก Bx. แต่ต้องอาศัย CD4 level และการที่ผู้ป่วย on หรือยังไม่ต้อง on ARV เข้ามาพิจารณาร่วมด้วย
หรือ

ถ้าภาพเล็กมองไม่ออก ดูตาม Link นี้ครับ
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.27802211.com/ice/chinese/program/progam26-figure1.gif&imgrefurl=http://www.27802211.com/ice/chinese/program/program26.htm&usg=__K9hgyzWWSqRz_vrYTCQqVjnyZTw=&h=595&w=800&sz=60&hl=th&start=5&um=1&tbnid=A_c3korx6TdWoM:&tbnh=106&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dhepatitis%2Bb%2Bhiv%2Btreatment%26hl%3Dth%26sa%3DN%26um%3D1

2 ความคิดเห็น:

 1. case นี้ lab : chronic hepatitis B in setting HIV
  คงต้องดูก่อนว่า
  1. HIV มี CD4 < 200 หรือไม่
  2. HBeAg positve or negatve
  3. HBV DNA เท่าไหร่
  4. มี cirrhosis แล้ว หรือไม่,เป็น compensate,or decompensate

  กรณี case นี้ ถ้ากรณี1. HBeAg positive ,และ DNA > 20000
  หรือ 2.HBeAg negative ,DNA > 2000 ,เเละ compensate cirrhosis , DNA > 2000

  กรณี CD4 < 200 : ให้ treat HIV เลือก สูตร HARRT ที่มี tenofovir และ lamivudine หรือ ให้ add adefovir

  กรณี CD4 > 200 ( >14%),ให้ treat HBVอย่างเดียว ห้ามใช้ lamivudine หรือ Tenofovir แต่เลือก adefovir, enticavir

  ใช่หรือป่าวจ๊ะ


  case o

  ตอบลบ
 2. Case นี้ผมคิดง่ายๆเลยว่า ถ้ามี indication ที่จะให้ ARV ผมเลือกสูตร TDF/3TC/EFV ถ้าเกิดยังไม่มี ต้อง R/O other cause of hepatitis ก่อน เพราะเยอะเหลือเกิน

  ตอบลบ