วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

11. Coronary-artery calcium (CAC) scan

NEJM MED september 3, 2009 กล่าวถึง Coronary artery calcium (CAC) scan และ Coronary-artery calcium score ใครรู้จักมักคุ้นหรือจะให้ความเห็นบ้าง ?

Coronary artery calcium scanใช้ CT scan เพื่อตรวจวัด calcium ที่อยู่ใน plaque ที่ผนังของ coronary arteries (calcium in the coronary arteries is a sign of coronary artery disease) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลเป็นคะแนน cardiac artery calcium scoring แต่ก็ยังไม่ได้มี recommended ว่าให้ใช้เป็น screening test ในคนทั่วไปที่ไม่มีอาการและความเสี่ยงของ coronary artery disease เพราะยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่าได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้นหรือลด coronary events และอุปกรณ์เครืองมือก็ยังมีจำกัด ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงและแพทย์เห็นว่าข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ในการตัดสินใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็จะเป็นข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจวินิจฉัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น