วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

46. Pericardial effusion

หญิง 83 ปี เหนื่อย ไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย มีเบื่ออาหาร 2 เดือน คิดถึงอะไร ทำอย่างไรต่อ [เส้นเป็นแถบตรงๆสีดำเป็นจุดที่เสียของจอภาพนะครับ ]Parastenal long axis viewParasternal shot axis view
จากESC 2006 Guidelines : Pericardial effusion

อ่านเพิ่ม http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/25/7/587#T1

แบ่งเป็น
- Transudative (congestive heart failure, myxoedema, nephrotic syndrome),
- Exudative (tuberculosis, spread from
empyema)
- Haemorrhagic (trauma, rupture of aneurysms, malignant effusion).
- Malignant (due to fluid accumulation caused by metastasis)

Cause [ในเมืองไทย TB commom มาก พยายามพาตัวเลขแต่ยังไม่เจอ]
Pericarditis
Viral infection(coxsackie virus)
Infection ( TB, Bacterial )
Inflammatory disorders, such as lupus and post myocardial infarction pericarditis(Dressler's syndrome)
Cancer that has spread to the pericardium
Trichinosis
Kidney failure with excessive blood levels of urea nitrogen
Heart surgery

2 ความคิดเห็น:

 1. pericardial effusion
  dxx TB , malignancy
  percardiocentesis
  for : PCR TB , G/s, C/S , AFB,mAFB ,cytology

  ตอบลบ
 2. คิดถึง TB pericarditis มากที่สุด อย่างอื่นที่เป็นได้ Autoimmune (too old) Hematologic malignancy พอได้
  มันไม่ค่อยหนา อาจเจาะไม่ได้ ขอ Try Rx TB แล้วกัน

  ตอบลบ