วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

53. Bifasicular block/RVH/EKG

53. หญิง 61 ปี มี EKG ดังนี้ [case ที่วันก่อนลงผิด วันนี้เอามาให้ใหม่] ช่วยกันอ่านนะเน้นเรื่อง conduction นะครับ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างมีระบบ มีขั้นตอนดังนี้
1.การดูทั่วๆไปให้ทุก lead ก่อน
2.Rhythm
3.Rate
4.มี Ectopic beat หรือ extrasystole หรือไม่
5.Pwave
6.PR และ QT interval
7.Qwave
8.QRS complex
9.Axis
10.ST segment
11.T wave
12.U wave
13.Interpretation

กำลังทำเฉลยจ้า...
ลองมาดูกันเลย [ถูกผิด comment มาเด้อ ]
1. ดูรวม ๆ ในทุก lead ของ EKG นี้สามารถอ่านได้ ไม่มี artifact การติด lead ถูกต้อง รวมทั้งการตั้งค่าความเร็วกระดาษและความต่างศักย์ซึ่งในที่นี้ถูกต้อง
2. Total irregular [irregular irregularity of the RR interval] = Atrial fibrillation

3. Rate: ถ้านับจากทั้งหมดเฉลี่ยแล้ว RR interval = 3.6 ช่องใหญ่ นำไปหาร 300 = 83 /min[การหาใช้ได้หลายเทคนิค]

4. ไม่พบ Ectopic beat หรือ extrasystole
5. ไม่สามารถ identify P wave ได้ [ไม่เห็น]
6. PR interval ไม่มีเพราะไม่มี P wave, ส่วน QT interval อยู่ในเกณฑ์ปกติ
7. Q wave พบใน lead 1, aVL [อาจจะเคยมี lateral wall infarction เก่า]
8. QRS complex กว้างกว่าปกติแต่ไม่เกิน 3 ช่องเล็ก, มี notch [rR' ] ใน lead V1,V2 และเลยมาถึงV3 เป็น incomplete Rt.BBB, และมี notch ใน lead V6 รวมทั้งมี small inveted T in V5 แต่ดูแล้วยังไม่ครบ criteria ที่จะเป็น Lt.BBB และอีกอย่างที่สังเกตเห็นคือมี tall R in V1, V2 ภาวะ RVH ก็ R/O ไม่ได้ [ข้อนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยมั่นใจ ใครจะช่วยเสิรม ]
9. ดู Lead 1 และ aVF = RAD ถ้าดูให้ละเอียดอาจใช้ hexaxial system เข้าช่วยจะได้มุมน้อยกว่า 120 องศา เล็กน้อย ก็น่าอาจจะต้องคิดถึงภาวะ RVH หรือการมี Lt. posterior hemiblock
10. คล้ายมี decrease ST segment [อาจเป็น inverted T ] ซึ่งพบในเกือบทุก lead ยกเว้น lead 1 และ aVL
11. มี T wave inversion ใน chest leadโดยเฉพาะทางด้านขวาซึ่งเป็น secondary ST-T change [ ST vector และ T vector ตรงข้ามกับ QRS vector ที่พบใน Rt. BBB ]
12. ไม่เห็น U wave
13. แปลผลคือ : AF rate 83 /min, สงสัยเคยมี lateral wall infarction, มี RVH, + - bifascicular block [Incomplete Rt. BBB + Lt. posterior hemiblock]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น