วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

5.Hepatitis profile

ผู้ป่วยชายอายุ 36 ปี แข็งแรงดี ตรวจสุขภาพประจำปีผล Lab มีดังนี้ แปลผลอย่างไร จะให้การดูแลรักษาอย่างไร? [ไม่ยากใช่ไหมครับ][จากความเห็นที่ 1] รวดเร็วจังเลยนะครับน้องแบน แล้วมีใครจะเสริมเรื่องการดูแลติดตามผู้ป่วยเพิ่มไหมครับ?
เพิ่มเติม
ดังนั้นจากผล Hepatitis profile และ ผล liver emzyme เข้าได้กับ inactive hepatitis B surface antigen (HBsAg) carrier state ซึ่งเป็น type หนึ่งของ chronic hepatitis B [ถ้าผู้ป่วยมีการดำเนินของโรคมานานเกิน 6 เดือน ]
+การดูแลติดตามป่วย chronic hepatitis B ที่มีระดับของ serum aminotransferase ปกติร่วมกับมี HBeAg negative หรือ HBV DNA ต่ำมีดังนี้+
- ผู้ป่วยมักไม่มีการดำเนินของโรครุนแรงและยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี จึงยังไม่ควรได้รับการรักษาใดๆ
- ผู้ป่วยที่ยังมีระดับ ALT ปกติควรได้รับการเจาะเลือดติดตามระดับ ALT ทุก 6-12 เดือน
- ควรมีการตรวจเฝ้าระวังมะเร็งตับ โดยเฉพาะในผู้ชายที่มีอายุเกินกว่า 40 ปี ควรได้รับการ โดยการตรวจAFP ทุก 6-12 เดือน ร่วมกับการทำ U/S ตับทุก 6-12 เดือน
- ผู้ป่วยอาจจะมีการเพิ่มระดับของ hepatitis B virus และมีการอักเสบได้ในกรณีซึ่งได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงควรติดตามระดับของ ALT ในขณะซึ่งได้รับยาดังกล่าว
ส่วนการดูแลเรื่อง Chronic hepatitis B ในกรณีอื่นอาจติดตามเพิ่มตาม Link นะครับ
http://74.125.153.132/search?q=cache:z9is0qVZUusJ:www.thailiverfoundation.org/en/faq/answer.php%3Fid%3D122+Liver+Foundation+%26+Liver+Society+thai+hepatitis+b&cd=2&hl=th&ct=clnk

1 ความคิดเห็น:

 1. HBsAg +ve = ติด HBV แน่นอน
  anti HBs -ve = ไม่มีภูมิ เพราะกำลังติดอยู่
  HBeAg -ve = ไม่ค่อยมีการแบ่งตัวมาก
  Anti HBc IgG +ve = เป็นเรื้อรัง +ve แต่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
  LFT wnl = no active
  รวม = Chronic hepatitis B with HBeAg -ve (carrier)

  ตอบลบ