วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

36. Inferior wall MI [ST elevation ]

หญิง 56 ปี มา รพ.ด้วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว EKG เป็นดังนี้ วินิจฉัยอะไร [ไม่ยาก ] เลยขอถาม Management ต่อก็แล้วกัน
Inferior wall MI [ST elevation]


-ใน Standard 12 lead EKG จะไม่ได้แสดงข้อมูลของ right ventricle และให้ข้อมูลไม่มากเกี่ยวกับ posterior basal และ lateral walls ของ left ventricle [โดยเฉพาะ acute myocardial ที่เลี้ยงโดย LCX ] ดังนั้นควรมีการติด lead V3R and V4R และดู posterior leads คือ V7, V8และ V9 เพิ่ม
-Inferior wall MI เกิดได้จากทั้ง RCA หรือ LCX occlusion การแยกว่าเป็น Right- หรือ Left-sided culprit ค่อนข้างยากและไม่แน่นอน 100% [สนใจหาอ่านเพิ่มได้ ]
-Inferior wall MI จะเกิด bradycardia และ hypotension ได้เกือบครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะถ้ามี total oclusion ของRCA ซึ่งมักไม่ค่อยเกิดกับ LCX และมี prognosis ที่ดีกว่า อัตราการเสียชีวิตในบางรายงานของ inferior wall MI สูงถึง31%

สรุปจากใน NEJM เรื่องการรักษาได้ว่า

1. ตรวจ EKG เพื่อดู RV infarction เพื่อประเมินอาการ ความรุนแรงและให้การรักษา

2. ควรให้ thrombolytic therapy ในกรณีที่มี RV infarction

3. ถ้ามี contraindications ต่อ thrombolytic therapy ให้การรักษาโดย angioplasty

4. ถ้าไม่มี reperfusion หลังจาก thrombolytic therapy ควรทำ angioplasty

5. Hemodynamic เปลี่ยนแปลงระหว่างที่จะทำ reperfusion หรือทำไม่สำเร็จ ควรให้สารน้ำเพื่อเพิ่ม RV filling และไม่ควรให้ vasodilatation, สามารถให้ dobutamine หรือ dopamine ได้

6. ถ้ามี high-degree AV block ให้ใส่ Pace maker

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18/9/52 09:00

  Acute MI inferior plan drip SK

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ18/9/52 11:13

  Acute Inferior Wall MI
  ติด V3R V4R ดูว่ามี RV Infarct ร่วมด้วยไหม

  ตอบลบ
 3. EKG show inferior wall infraction , ดูจาก lead II ,III แล้ว ratio ของ ST segment ของ lead II/III < 1 ดู แล้ว น่าจะ มี occlusion แถว proximal RCA > distal RCA หรือ left circumflex , ซึ่ง มักจา involve RV infraction ด้วย
  คิดเหมือนกันนะ ว่าควรทำ V4R
  การรักษา ก็ รีบ reperfusion ด้วย medical หรือ PTCA ก็ได้

  complication : ที่ พบบ่อยมากเลย คือ hypotension จาก RV filling loss ทำให้ LV loss ด้วย ต้องรีบให้ volume กับ inotrope ( dopamine ) ไปก่อน
  monitor EKG ด้วยนะระวังจะเกิด heart block ถ้ามีต้องรีบใส่ pace เลย

  ตอบลบ
 4. ประโยชน์ของอัตราส่วนระหว่าง ST Elevention ใน Lead II ต่อ III และ ST Segment Deviation ใน Lead I เพื่อคาดคะเน Culprit Artery ใน Acute Inferior MI : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม 2544

  ได้ทำการศึกษาผู้ป่วย 50 รายที่เป็น acute inferior MI โดยอาศัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราส่วนระหว่าง ST elevation ใน lead II ต่อ III และ ST segment deviation ใน lead I เทียบกับผลการตรวจจากภาพ coronary angiography พบว่าอัตรา ST elevation lead II ต่อ III มีค่าเท่ากับ 1 พบ LCX occlusion ใน 7 ราย (70%) และเพียงรายเดียวใน RCA occlusion (3%), อัตรา ST elevation ใน lead ดังกล่าวน้อยกว่า 1 พบ RCA occlusion ใน 39 ราย (97%) และเพียง 2 ราย ใน LCX occlusion (5%), และพบ ST deression ใน lead I มี RCA occlusion 38 ราย (95%) และเพียง 2 ราย มี LCX occlusion (20%)
  สรุปอัตราของ ST ใน lead II ต่อ III และ ST deviation ใน lead I เป็น predictor ที่ดีใน culprit artery ใน acute inferior MI

  ตอบลบ