วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

23. Parenteral nutrition in the critically ill Patient

Parenteral nutrition in the critically ill Patient NEJM MED, september 10, 2009

The pathophysiology of malnutrition in critical illness

เกิดจากหลายปัจจัยโดยจะเกี่ยวข้องกับ catabolic hormonal และการตอบสนองของ cytokine ได้แก่1. มีการเพิ่มขึ้นของ counterregulatory hormones (เช่น cortisol, cate-cholamines และ glucagon)
2. มีการเพิ่มขึ้นของ proinflammatory cytokines (เช่น interleukin-1, interleukin-6, interleukin-8และ tumor necrosis factor ?)
3. peripheral-tissue resistance to endogenous anabolic hormones (เช่น insulin and insulin-like growth factor 1)


แนวทางส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ถ้าไม่สามารถให้อาหารโดยผ่านทางเดินอาหารได้เกินกว่า 7 วันก็ควรจะมีการให้ parenteral nutrition [บางแนวทางแนะนำให้ภายใน 3 วัน] ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะ protein-energy malnutrition ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก American clinical practice guidelines เห็นว่าควรให้ parenteral nutrition เลย

ข้อห้ามของการให้ parenteral nutrition
1.GI function ทำงานได้ดี
2.ประเมินแล้วว่า parenteral nutrition ไม่จำเป็นในช่วงอีก 5 to 7 วัน
3.ไม่สามารถทนต่อการได้สารน้ำทางเส้นเลือด
4.Severe hyperglycemia, severe electrolyte abnormalitieshttp://content.nejm.org/cgi/content/short/361/11/1088

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น