วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

6. Flow-volume curve/Obstruction

ชาย 48 ปี สูบบุหรี่ 15-20 มวน/วัน มานาน 20 ปี ช่วงนี้มีเหนื่อยง่าย ผล flow volume loop เป็นดังนี้ ใครจะช่วยแปลผลบ้าง


ส่วนประกอบของ Normal flow-volume curve
Abnormal pattern of flow-volume curve
ดังนั้นถ้าเปรัยบเทียบ Pattern ผู้ป่วยน่าจะเข้าไ ด้กับ Moderate obstruction ใช่ไหมครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. PFT ด้านบน คือ หายใจออก ด้านล่างคือ หายใจเข้า จะเห็นว่า หายใจเข้าไม่มีปัญหา ส่วนหายใจออก จะเห็นว่า ช่วงแรกยังดี(large airway) ไล่มาเรื่อยๆ เริ่มตกแสดงว่า หลอดลมเล็กๆ ตีบ ลมออกไม่ได้ เข้าได้กับ obstructive defect = COPD

    ตอบลบ