วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

47. Sick sinus syndrome

หญิง 76 ปี underlying DM, HT, CRF, DLP เหนื่อย ใจสั่น วูบ ขณะยืนอยู่, Monitor EKG เป็นดังนี้ ถาม Dx, Rx


เพิ่มเติม : EKG ที่เห็นยังไม่ได้ Rx. อะไรเลยนะครับ

Sick sinus syndrome [Tachycardia-bradycardia syndrome]
•Sick sinus syndrome, uncommon syndrome. This arrhythmias including sinus arrest, sinus node exit block, sinus bradycardia, and other types of bradycardia (slow heart rate).
•Sick sinus syndrome may also be associated with tachycardias (fast heart rate) such as paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) and atrial fibrillation. pause after the tachycardia
Treatment
-Pacemakers have been used in the treatment of sick sinus syndrome.
-Bradyarrhythmias are well controlled with pacemakers, while tachyarrhythmias respond well to medical therapy.
-However, because both bradyarrhythmias and tachyarrhythmias may be present, drugs to control tachyarrhythmia may exacerbate bradyarrhythmia. Therefore, a pacemaker is implanted before drug therapy is begun for the tachyarrhythmia.


2 ความคิดเห็น:

  1. Narrow complex QRS + irregular = AF DDx SVT(AVNRT)ดูจากมีช่วง asystole คาดว่าคงให้ adenosine ?

    ตอบลบ
  2. คือ จะบอกว่า เรา โง่ EKG มากๆ

    อ่านไม่เป็น ง่ะ แต่ที่เห็น มันมี narrow complex tachycardia แล้วก็ ตามด้วย sinus arrest ไปแป๊บนึง แต่ก็ ยังไม่แน่ใจอยู่ดี ว่าเป็นอะไร (basic ห่วยง่ะ) อายน้อง GPเหมือนกันบางคนคงตอบได้

    (คือไม่ชอบ cardio น่ะคร๊าบ เห็น EKG แล้วตาลายปวดหัว ไม่ ชอบ emergency and intensive care med ด้วย )

    ตอบลบ