วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

13.หญิง 39 ปี Grave 's disease

ผู้ป่วยหญิง 39 ปี เป็น Graves' disease on methimazole [5] 1x2, Propranolol[10] 1x 1ผล Lab เป็นดังนี้ หมายความว่าอย่างไร จะให้การรักษาอย่างไร
ผล Lab 9 เดือนก่อน

ผล Lab 3 เดือนก่อน

ผล Lab ล่าสุด


Drug-induced hypothyroidism [แต่กรณีนี้ยังเป็นแค่ subclinical hypothyroid ] ควรจะหยุดยา Antithyroid drug และสังเกตอาการใกล้ชิดหลังการหยุดยา ส่วนในกรณีที่เกิดภาวะ hypothyroid ชัดเจนอาจต้องให้ Levothyroxine ซึ่งเป็น thyroid replacement hormone ช่วยด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระดับ TSH กลับมาสู่ระดับปกติ จึงมีคำแนะนำให้ F/U TFT เป็นช่วง ๆ ระหว่างให้ Antithyroid drug เพื่อป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าว

Drug-induced hypothyroid ที่พบบ่อย
-ยารักษา hyperthyroidism เช่น PTU, radioactive iodine, potassium iodide และ methimazole
-ยาที่ประกอบด้วย lithium หรือ iodides


ยาอื่นที่พบไม่บ่อยได้แก่
-Amiodaron
-รับประทาน iodine-containing seaweed ในปริมาณมาก
-Nitroprusside
-Perchlorate
-Povidone iodine (Betadine)
-Sulfonylureas

1 ความคิดเห็น:

  1. case นี้ treat จน lab subclinical hypothyroid แล้ว คอก็ โตมากเลย น่าจะหยุด MMI and propanolol ได้แล้ว ให้ eltroxin นะ

    ตอบลบ