วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

42. Systemic lupus erythematosus (SLE)

หญิง 25 ปี เป็น seronegative rheumatoid arthritis มา 1 ปี admit ด้วยไข้ ตัวบวม ตรวจร่างกายพบดังภาพ, Lab CBC: Hct 22.7% [ Hct เดิม 35%] Urine alb. 3+, urine protein 24 hr. 5.4 gm. CXR WNL, ANA และ blood for immunolic รอผล ถามว่าจะวินิจฉัย SLE หรือยัง พร้อมเหตุผลด้วยครับผู้ป่วยบางคนอาจมีครบ 4 criteria ตั้งแต่ผล ANA และ immunologic ยังไม่ออก แต่นำอาจข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาร่วมด้วยครับ

-Anti-dsDNA และ anti-Sm specific 100% (96-100) ต่อ Systemic lupus erythematosus หรือ SLE (เพราะจะเจอเฉพาะใน SLE เท่านั้น) แต่ sensitivity จะต่ำคือ 52% ใน anti-dsDNA , 73% ใน anti-dsDNA, and 18-31% ใน anti-Smith
-ถ้า clinical เข้าได้กับ SLE แต่ ANA negative ให้ตรวจ anti-SSA(Ro) antibodies ถ้าpositive จะเข้าได้กับ probably "ANA-negative" SLE ซึ่งพบได้น้อย [62% ของ patients ที่เป็น "ANA-negative" SLE จะพบ anti-SSA antibodies ]


Complement levels ก็ช่วยในการวินิจฉัยได้ - total serum hemolytic complement (CH50) และ complement components (C3 and C4) มักจะต่ำในผู้ป่วย SLE เนื่องจากการมี immune complexes ซึ่งพบว่ามี sensitivity ต่ำ (40%) แต่มี specificity สูง (90%)การวินิจฉัยแบ่งตามจำนวน criteria ได้ดังนี้
· Classical SLE - many criteria
· Definite SLE - 4 or more criteria
· Probable SLE - 3 criteria
· Possible SLE - 2 criteria
ช่วยจำ ลอกเขามาอีกที
SLE criteria = LINDA MA SHOP
R = renal, I = immuno, N = neuro(psychi , epilepsy), D = discoid lesion, A = ANA, M = Malar rash, A = Arthritis, S = Serositis, H = Hemato, O = Oral ulcer, P = Photosensitivity

2 ความคิดเห็น:

 1. Criteria 1. Malar rash 2. Discoid rash 3. Proteinuria 4. Anemia AIHA 5. Arthritis
  by criteria dx ได้เลย

  ตอบลบ
 2. เคยเจอ case นึง ที่ OPD ตอนนั้น case มาด้วย symetrical polyarthritis , film ก็ ยังไม่เห็น erosion ,แต่ RF positve , ortho ดูว่าเป็น RA ให้ DMARD เต็มที่เลย

  มาหาเราตอนมีผื่นขึ้น แปลกๆ ส่ง ANA ,dsDNA positve
  เอ อย่างนี้เราจาแยกไงว่าเป็น overlap syndrome

  เพื่อนๆ มีประสบการ ใช้ Anti CCP1 ช่วย วินิจฉัย RA ป่าวจ๊ะ

  ตอบลบ