วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

60. Hyponatremia/Thiazide induce

ผู้ป่วยชาย 82 ปี Underlying HT, AF on HCTZ 25 mg/day, ASA gr 5 1x1 มาด้วยเวียนหน้า คลื่นไส้อาเจียน PE: not found neuro deficit ผล Lab ดั้งนี้ ใครจะช่วยให้ความเห็นเรื่องหลักการแก้ Hyponatremia เป็นกรณีที่เจอบ่อยดูเหมือนจะตอบไม่ยาก แต่การตอบอาจจะต้องละเอียดนะครับ [ส่วนเรื่อง hypokalemia เคยลงไว้แล้ว]
ผู้ป่วยมีอาการ แต่น่าจะเป็น chronic ไม่ใช่ acute, Thiazide indue hyponatremia จะแตกต่างจากอย่างอื่นตรงที่เป็นได้ทั้ง Hypovolumic และ euvolumic ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียของ Na และน้ำ ในกรณีนี้เป็นผู้ป่วยสูงอายุมีอาการแต่ไม่ถึงกับรุนแรงการแก้ไขอาจจะขึ้นกับความเห็นของผู้รักษาว่าจะเลือกใช้ 0.9% NSS หรือ 3% NaCl เช่นไม่ต้องการให้ได้ปริมาณสารน้ำมากก็ให้เป็น 3%NaCl รวมทั้งดูจาก underlying disease ของผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคหัวใจ โดยควรแก้ช้าๆ ไม่เกิน 0.5 -1 mEq/L หรือไม่เกิน 12 mEq/day แต่ในระยะ 2 - 3 ชม. แรกที่รักษาอาจจะแก้ให้ Na ขึ้นได้ถึง 1 mEq/hr ได้ [คำนวนความต้องการ Na และการเลือกใช้สารน้ำตามสูตรข้างล่าง]
โดยอาจจะแก้จนได้ 125 mEq/Lซึ่งเป็นระดับที่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการและหลีกเลี่ยงผลข้องเคียงที่เกิดจากการแก้ไขที่มากเกินไป และถ้าแก้ด้วย 3%NaCl อาจจะต้อง F/U Na บ่อยตามนำแนะนำนี้ให้ F/U ทุก 2-3 ชม.
อ่านเพิ่มตามนี้มีตัวอย่างการคำนวนให้ดูด้วย http://content.nejm.org/cgi/content/full/342/21/1581

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28/9/52 17:33

    hyponatremia ก็ ให้ 3%NSS คำนวนตามสูตร ลืมไปแล้ว

    ตอบลบ
  2. เห็นด้วยว่าเจอบ่อย คนนี้คิดว่าเกิดจา HCTZ ซึ่งคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลา (ไม่ใช่ acute ) + มีอาการ เลือกใช้ 3% NaCl เหมือนน้องข้างบน สูตร ชอบใช้สูตรลัดมากกว่า Change[Na]per L = ([Na]inf - [Na]ser)/TBW+1 (TBW=0.6*BW, x0.85 if female) ถ้ากินไม่ได้ ต้องมี IVอีกเส้นหนึงไว้ maintenance (ไม่ใช่แขวน 3%NaCl อันเดียว) ไม่ควรแก้เร็วในคนที่เป็น chronic

    ตอบลบ