วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

56. Pulmonary tuberculosis with normal chest radiography

หญิง 40 ปี Seropositive CD4 139 [ 1 ปีก่อน ] และ lost F/U มาด้วยไข้ อ่อนเพลีย ไอเล็กน้อCXR ที่เห็น normal หรือไม่? และอาจเป็นอะไรได้บ้าง
ผล sputum AFB positive 2+

Review :pulmonary tuberculosis with normal chest radiography ดูพบว่า [แต่การศึกษานี้ Dx โดย TB culture]
เมื่อก่อนผู้ป่วย TB ที่เอกซเรย์ปอดปกติมีน้อยกว่า 1% ปัจจุบันอาจมากกว่า 10%
เหตุผลที่ให้ไว้เพราะพบกรณีนี้มากขึ้นในผู้ป่วย HIV, มีการตรวจค้นหาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น มีการส่งตรวจวินิจฉัยมากขึ้นโดยเฉพาะ mycobacterial cultures, รวมทั้งเทคนิคที่ดีขึ้นของ mycobacterial cultures

แต่ที่สำคัญการจะบอกว่า Normal CXR ในการศึกษานี้แปลผลโดยTB consultant และ radiologist แต่ case นี้ตอนดูฟิล์มใช้ความเห็นของผมเองกับน้องที่ward ซึ่งดูจากต้นฉบับฟิล์มคิดว่าน่าจะปกติ
อ่านเพิ่ม http://www.chestjournal.org/content/115/2/445.full

1 ความคิดเห็น:

  1. lung ดูโปร่งๆ แต่ด้านซ้ายเหมือนมี reticulonodular มากกว่าขวาโดยเฉพาะด้านล่างๆ คิดถึง PCP

    ตอบลบ