วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

7. Bigeminy PVC

ชายอายุ 70 ปี มีเวียนศรีษะ คลื่นใส้อาเจียน BP 120/70, ตรวจพบมีหัวใจเต้นช้า ไม่มี murmur, Electrolyte WNL, Cr 1.1

EKG ดังนี้ แปลผล EKG ว่าอย่างไรครับ


หลัง Sinus beat จะพบ PVC [QRS complex กว้างกว่า 3 ช่องเล็ก ] แล้วจะมีช่วงที่เป็น Fully compensatory pause ยาวไปจนเกิด Sinus beat ตัวใหม่ ซึ่งพบว่าเป็น PVC ตัวเว้นตัว [Bigeminy PVC ] ที่พบอีกคือ PVC ใน V5, V6 มีลักษณะเป็น Lt. BBB ก็สามารถบอกจุกกำเนิดของ PVC ว่าเกิดที่ผนังเวนตริเคิลขวา [ศึกษาเพิ่มในเรื่องกระแสไฟฟ้าของการเกิด BBB] ใน V5 ที่เป็น Sinus beat จะมีลักษณะ LVH by voltage [ มากกว่า 25 mm. ] ชึ่งสอดคล้องกับ CXR ของผู้ป่วยที่พบว่ามีลักษณะ LVH (ไม่ได้แสดง CXR) อีกอย่างที่สังเกตุเห็นคือมีการตั้ง Run lead ยาว เป็น lead 1 แทนที่จะเป็น lead 2 ทำให้การแปลผลยากมากขึ้น นอกจากนั้นการดู EKG อย่าลืมดูการตั้งค่าความเร็วกระดาษ [mm/s] และความต่างศักย์ไฟฟ้า[mV] ด้วย

2 ความคิดเห็น:

  1. EKG เล็กไปหน่อย ดู lead 2 จะเห็นว่า ตัวแรกมี p นำ + qrs ปกติ คิดว่าเป็นตัวปกติ ส่วนอันหลังที่ตามมาติดๆ มี wide qrs คิดว่ามาจาก ventricle (PVC) มาตัวเว้นตัวเรียกว่า bigeminy pvc + bradycardia 42bpm + มี q น้อยๆด้วยให้ r/o IHD

    ตอบลบ
  2. คิดว่าเป็น sinus bradycardia +ectopic beat compensation ,lead อื่นเห็นเป็น PVC นะ แต่ leadII
    ดูไม่ออกน่ะว่าเป็น PVC

    ตอบลบ