วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

57.Renal Failure in cirrhosis


Review article
Medical progression
The new england journal of medicine
September 24, 2009
Pathogenesis of Circulatory Abnormalities and Renal Failure in Cirrhosis
ใน compensated cirrhosis ร่างกายจะมีกลไกการเพิ่มปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจและเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกายจึงสามารถแก้ไขภาวะที่มีเลือดลดปริมาณลงจากการที่มี splanchnic arterial vasodilatation ส่วนในdecompensated cirrhosis จะมีภาวะ splanchnic arterial vasodilatation ที่รุนแรงมากจนร่างกายไม่สามารถแก้ไขภาวะดังกล่าวได้ จึงต้องการกระตุ้นระบบ vasoconstrictor มาช่วยซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะที่มีน้ำและเกลือค้างแล้วทำให้เกิดน้ำในช่องท้องจนในที่สุดจะทำให้เกิดภาวะไตวายตามมา
ภาวะไตวายพบได้บ่อยและเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในผู้ป่วยที่เป็น decompensated cirrhosis ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปลูกถ่ายตับได้ผลไม่ดี ปัจจุบันมีการรักษามีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะ hepatorenal syndrome ซึ่งเป็นภาวะไตวายอย่างรุนแรงของภาวะตับแข็ง การให้การรักษานี้จะให้ระหว่างที่รอการปลูกถ่ายตับ รวมทั้งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีหลังการปลูกถ่ายตับ


เนื้อหายังมีอีกมากและน่าสนใจจริง ๆ http://content.nejm.org/cgi/content/short/361/13/1279

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น