วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552

62. Branched septate hyphae/arthroconidia

หญิง 60 ปี เป็น DM มีผื่นคันเรื้อรังที่หน้าท้อง ช่วยบรรยายสิ่งที่เห็น คิดถึงอะไรครับ


ใน Slide พบมี Branched septate hyphae โดยที่มีลักษณะเป็นปล้องเรียกว่า arthroconidia ซึ่งเข้าได้กับ Dermatophytosis เป็นโรคติดเชื้อรากลุ่ม Dermatophyte ซึ่งจะก่อโรคในส่วนของผิวหนังที่สร้างเคอราติน (keratin) เท่านั้น ฉะนั้นจะเกิดโรคได้ที่ผิวหนังชั้นขี้ไคล (stratum corneum) เส้นผมและเล็บ
ในผู้ป่วยมี Lesion ที่หน้าท้องดังนี้ ซึ่งเข้าได้กลับ Tinea corporis
Arthroconidia

1 ความคิดเห็น: